facebook
TMV

יחד הצלחנו להשיג את המטרה והוכחנו ששווה להצטיין בפלאפון

רונן יקר

תודה על החוויות המדהימות, על המסירות, האכפתיות והמקצוענות

יחד הצלחנו להשיג את המטרה והוכחנו ששווה להצטיין בפלאפון

בשם קבוצת המצטיינים אבקש למסור הערכה ותודה גדולה

איריס רובין
מנהל פרט ורווחה

_iesupport _chrome