facebook
TMV

מבקשים להודות לך על הטיול הנהדר... הכל יחד אפשר חווה בלתי נשכחת (טוסקנה)

מבקשים להודות לך על הטיול הנהדר. נהננו ממנו מאוד. מהאירוח, מהביקורים אצל הקצב, בחווה וביקב .
מהתוכנית המוצלחת, מההנחיות המדוייקות. 
הכל יחד אפשר חוויה בלתי נשכחת. 
תודה על הכל. 
רונית גלסמן 

_iesupport _chrome